Rung­sted- tip­per løb med mil­li­o­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mil­li­onga­ran­tien på Tips 13 har få­et et fan­ta­stisk co­me­ba­ck i for­bin­del­se med star­ten på Pre­mi­er League.

For an­den uge i træk blev mil­li­onga­ran­tien nem­lig ud­løst, da en dyg­tig tip­per fra Ring­s­ted var ene om at gen­nem­skue de tret­ten rig­ti­ge tip­s­tegn. For den ulej­lig­hed kun­ne den for­ud­se­en­de tip­per stik­ke 1.000.000 go­de dan­ske kro­ner i lom­men.

Ring­s­ted- tip­pe­ren fandt frem til de 13 rig­ti­ge via det re­du­ce­re­de tips­sy­stem R 2- 10- 144, hvor den ugar­de­re­de var Middlesbrough - som med en sejr på 3- 0 da hel­ler ik­ke svig­te­de til­li­den.

Med til de fl ot­te præ­mi­er hjalp gi­vet­vis Tot­ten­hams uaf­gjor­te re­sul­tat, Norwi­ch­sej­ren ude over Sunderland og ik­ke mindst, at Der­by blot fi k uaf­gjort imod Charlton, selv om man el­lers var en af kupo­nens stør­ste fa­vo­rit­ter.

Fo­to: Reu­ters

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.