AN­DRE SA­GER I BUS­SEN

BT - - NYHEDER -

I NOVEM­BER 2013 blev tra­fik­sel­ska­bet Movia meldt til po­li­ti­et for at ha­ve til­ba­ge­holdt en sy­vårig dreng i Has­lev un­der en bil­let­kon­trol. Kon­trol­lø­rer­ne bad dren­gen som den ene­ste pas­sa­ger om at bli­ve tilbage i bus­sen, hvor­ef­ter de iføl­ge dren­gens for­æl­dre gen- nem­ro­de­de hans ta­ske for at fin­de hans bus­kort, som de an­gi­ve­ligt og­så tog fra ham. Movia und­skyld­te se­ne­re epi­so­den på Fa­ce­book: ’ Der er sket en stor fejl fra Movi­as si­de, og vi und­skyl­der ufor­be­hol­dent til al­le, der er be­rør­te af sa­gen.’

I MARTS 2015

blev Sig­ne Kav­li smidt af 5A i et lys­kryds på Nør­re­bro­ga­de i København, for­di hen­des tre- åri­ge søn an­gi­ve­ligt blev ved med at græ­de. Bus­chauf­før­en bad kvin­den sti­ge af, hvis ik­ke hun kun­ne få sin søn til at tie stille. Ef­ter­føl­gen­de skrev kvin­den en kla­ge til Movia, der så kon­tak­te­de bu­s­o­pe­ra­tø­ren Ke­o­lis, der kø­rer bus­stræk­nin­gen. Ke­o­lis kun­ne ik­ke gen­ken­de Sig­ne Kav­lis hi­sto­rie, og grun­det mang­len­de vi­deo- over­våg­ning kun­ne Movia ’ ik­ke kom­me sa­gen nær­me­re’.

I APRIL 2015

blev 21- åri­ge Fa­dy Al­lan næg­tet at kø­re med bus 5A i København. Bus­chauf­før­en men­te nem­lig, at man­den hav­de købt sin sms- bil­let for sent, selv­om den tik­ke­de ind kun få se­kun­der ef­ter, at han var ste­get på bus­sen. Chauf­før­en for­tal­te Fa­dy Al­lan i mi­kro­fo­nen, at hvis ik­ke han for­lod bus­sen, vil­le han til­kal­de po­li­ti­et. På dis­play­et uden på bus­sen skrev chauf­før­en med store bog­sta­ver ’ PO­LI­TI HJÆLP PO­LI­TI’. Han kald­te des­u­den Fa­dy Al­lan for en gid­sel­ta­ger un­der epi­so­den, for­di han men­te, at han ik­ke vil­le væ­re i stand til at kø­re vi­de­re, så læn­ge Fa­dy Al­lan var i bus­sen. Movia und­skyld­te se­ne­re epi­so­den til Fa­dy Al­lan og de an­dre pas­sa­ge­rer, der måt­te for­la­de kø­re­tø­jet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.