KAM­PEN PÅ SPID­SEN

BT - - AL­KA SU­PER­LIGA -

Har Brønd­by en­de­lig fun­det sin top­sco­rer?

Ja. Og han hed­der Te­emu Puk­ki. Tho­mas Frank fi k sin per­ma­nen­te aft ale med fi nnen, og en­de­lig vi­ser Puk­ki den nød­ven­di­ge skarp­hed. Han kom­mer frem til mas­ser af chan­cer, og nu kom­mer må­le­ne og­så. Off en­sivt ser det godt ud for Brønd­by, der ska­ber mu­lig­he­der­ne. Kan Te­emu Puk­ki om­sæt­te dem, kom­mer han til at lig­ge højt på top­sco­rer­li­sten om ni må­ne­der.

Ja­cob Sta­e­he­lin,

BTs sport­s­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.