HIFK - ROPS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIN­LAND VEIKKAUS LIGA, KLOK­KEN 17.30 HIFK VIN­DER KAM­PEN

Od­dse­ne på HIFK vir­ker tem­me­lig ge­ne­rø­se med tan­ke på, at hol­det er det ene­ste hold i Veikkaus Liga, ud­over HJK Hels­inki, der er ube­sej­ret på eget græs i den­ne sæ­son. Nok er seks af de ot­te hjem­me­kam­pe endt uaf­gjort, men man bør væ­re pæ­ne fa­vo­rit­ter mod et RoPS- hold, der har over­præ­ste­ret i den­ne sæ­son og ser ud til at ha­ve top­pet. De sid­ste fem kam­pe har kun gi­vet fem po­int, og vig­ti­ge, de­fen­si­ve spil­le­re som Faith Obil­or og an­fø­rer Ant­ti Ok­ko­nen af­so­ner beg­ge ka­ran­tæ­ne i aft en, mens midt­ba­ne­di­ri­gen­ten Jan­ne Sak­sela er ska­det.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.