LIVERPOOL - BOUR­NE­MOUTH

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 19.00 BOUR­NE­MOUTH TA­BER MED MAKS. ÉT MÅL

Bour­ne­mouth le­ve­re­de en spil­le­mæs­sigt fl ot pre­mi­e­re mod Aston Villa, hvor man dog mang­le­de slut­pro­duk­tet i form af mål. Nu gæl­der det så en tur til An­fi eld, og det lig­ger ik­ke i kor­te­ne, at det bli­ver no­gen yd­my­gel­se. Liverpool le­ve­re­de en so­lid ind­sats i Sto­ke, men man kan godt ha­ve sin tvivl om hvor­vidt hol­det har kva­li­te­ter­ne til ba­re at gå ud og kø­re et hold som Bour­ne­mouth over - i hvert fald så læn­ge Da­ni­el Stur­rid­ge fort­sat er ska­det. Søl­le fi re gan­ge i sid­ste sæ­son lyk­ke­des det Liverpool at vin­de med me­re end ét mål hjem­me, så prøv Bour­ne­mouth.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.