SØNDERJYSKE - HO­BRO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 19.00 HO­BRO FÅR PO­INT I KAM­PEN

Ho­bro le­ve­re­de en frem­ra­gen­de præ­sta­tion i Brøndby og får her en god mu­lig­hed for po­int igen på frem­med græs. Sønderjyske har det nem­lig ik­ke spe­ci­elt godt med at væ­re store fa­vo­rit­ter. De er det hold i Su­per­liga­en, som har haft bol­den mindst i den­ne sæ­son og le­ver i høj grad på mod­stan­der­nes fejl - og det kan man næ­sten ik­ke fo­re­stil­le sig an­det end Jo­nas Dal er me­get op­mærk­som på. Al­le tre kam­pe imel­lem de to hold i sid­ste sæ­son var tæt­te, og det må man og­så for­ven­te er til­fæl­det i aft en. Frem­ra­gen­de vær­di på Ho­bro.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.