De ud­be­ta­ler over 5.000 gevinster – i ti­men

BT - - NYHEDER -

Hos Ma­ria er man vant til vin­de­re.

Al­li­ge­vel har den se­ne­ste tid væ­ret ud over det sæd­van­li­ge.

Da har man nem­lig haft fle­re gevinster over 90.000 kro­ner – i lø­bet af få da­ge. Vi har tid­li­ge­re for­talt om dan­ske­ren, som for­vand­le­de si­ne gra­tis­spil til he­le 30.000 kro­ner.

Det kan ly­de af me­get, men står al­li­ge­vel i skyg­gen af den se­ne­ste tids gevinster på spil­le­si­tet.

– Der kom­mer en del spek­taku­læ­re gevinster, når sel­ska­bet har over 5.000 vin­de­re i ti­men, ud­ta­ler en tals­per­son for Ma­ri­a­ca­si­no. dk.

Vandt 400.000 kro­ner

Se­ne­st var der en spil­ler, som vandt he­le 400.000 kro­ner på mo­bi­len.

Kort for­in­den ud­be­tal­te Ma­ri­a­ca­si­no. dk 130.000 kro­ner, 220.000 kro­ner og 90.000 kro­ner til for­skel­li­ge vin­de­re.

– Det er al­le ti­ders med så man­ge store gevinster. Men det sker of­te­re, end man­ge tror, for­di der er høj ge­vin­st­til­ba­ge­be­ta­ling på spil­le­ne, fort­sæt­ter tals­per­so­nen.

Gra­tis ge­vin­st­chan­cer

Spil­let Spi­na­ta Gran­de, som al­le nye kun­der får free spins på, har en te­o­re­tisk ge­vin­st­til­ba­ge­be­ta­ling på he­le 96,8 %.

– Selv­føl­ge­lig lok­ker chan­cen for hø­je gevinster sik­kert me­get. Men man­ge er gla­de for vo­res si­te, pro­dukt og den fø­lel­se, vi kan gi­ve i vo­res on­li­ne ca­si­no, af­slut­ter tals­per­so­nen for Ma­ri­a­ca­si­no. dk.

Al­le kun­der får nem­lig 25 gra­tis ge­vin­st­chan­cer ved blot at re­gi­stre­re sig, så­kald­te free spins.

Fo­re­ta­ger man des­u­den en ind­be­ta­ling, får man yder­li­ge­re 100 free spins og 100 % i ind­be­ta­lings­bonus op til 3.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.