Jeg fo­re­træk­ker helt

BT - - NYHEDER -

ARANTZA BENGOA, SPA­NI­EN » Jeg sy­nes, det er en rig­tig god må­de at gø­re det på. Det gik hur­tigt og var be­ha­ge­ligt. « NI­NA JE­A­NET­TE HANSEN, DAN­MARK » Det fø­les be­tryg­gen­de, at man bli­ver un­der­søgt så grun­digt, når den ( do­orway’en, red.) bip­per. «

» Det var ik­ke ube­ha­ge­ligt på no­gen må­de. Jeg skul­le ba­re dre­je rundt, og der var ik­ke no­gen, der skul­le be­rø­re mig. «

» Per­so­na­let var me­get flin­ke. Jeg for­stod ik­ke, hvad de sag­de til mig først, men de tog sig tid til at for­kla­re det stille og ro­ligt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.