Klart ma­ski­nen

BT - - NYHEDER -

ADRI­A­NA GU­TIÉR­REZ, SPA­NI­EN » Jeg sy­nes, det er helt i or­den, at man skal tjek­kes grun­digt. Der er jo en grund til, at den ( do­orway’en, red.) har bip­pet. Sik­ker­heds­kon­trol­len for­hin­drer jo, at en ter­r­o­rist el­ler an­dre med on­de hen­sig­ter kom­mer ind i et fly i luft­hav­nen.

» Jeg sy­nes, det er me­re be­ha­ge­ligt med ma­ski­nen. Helt klart. «

Jour­na­list og lek­tor An­ne Lea Land­sted og tv- vært Mi­chè­le Bel­lai­che ( bil­le­det) er stå­et frem og har for­talt om græn­se­over­skri­den­de kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i Kø­ben­havns Luft­havns sik­ker­heds­kon­trol, hvor de blev be­fam­let på bryster­ne og num­sen. Si­den er sa­gen o

End­nu en kla­ge over se­xu­elt nær­gå­en­de per­so­ner i securi­ty­en i Kø­ben­havns Luft­havn har meldt sig. Den­ne gang en au­stralsk kvin­de, som over­ni­kø­bet an­kla­ger per­so­na­let for at dæk­ke over hin­an­den. Ar­kiv­fo­to:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.