Tre sår­et af kniv­stik

BT - - NYHEDER -

Tre per­so­ner blev i går ha­stet på sy­ge­hu­set eft er et vold­somt kniv­stik­ke­ri i det cen­tra­le Nor­rköping i Sve­ri­ge – to af per­so­ner­ne, der beg­ge vur­de­res til at væ­re i 20er­ne, i kri­tisk til­stand. Man­den blev ope­re­ret akut, mens den an­den svært til­ska­de­kom­ne – en kvin­de – blev kørt på in­ten­si­vaf­de­lin­gen. Det tred­je off er, der og­så for­modes at væ­re en kvin­de, be­skri­ves som i sta­bil til­stand.

Iføl­ge Aft on­bla­det er der ta­le om én ger­nings­mand. Han skal ha­ve an­gre­bet en mand og to kvin­der.

An­dre vid­ner for­tæl­ler, at ger­nings­man­den først stak en mand i ryg­gen ved stads­bi­bli­o­te­ket. Her­eft er er han iføl­ge kil­der gå­et ind mod cen­trum af by­en, hvor han har stuk­ket to kvin­der. En pri­vat­per­son over­man­de­de den mistænk­te og holdt ham tilbage, ind­til po­li­ti­et kom frem til plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.