Dan Ra­chlin tø­ver med at mel­de over­fald

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NA­LI­TET

Jes­per Chri­sti­an­sen

Dan Ra­chlin af­vi­ser ik­ke, at po­li­ti­et vil mod­ta­ge en an­mel­del­se om over­fal­det, men frygt for ger­nings­mæn­de­nes re­ak­tion på­vir­ker be­slut­nin­gen. Bræk­ke­de kæ­ben Dan Ra­chl­ins æld­ste søn, Hector, blev og­så over­fal­det i we­e­ken­den. Det ske­te fre­dag nat ef­ter et disko­teks­be­søg i det in­dre København. Tre mand stod an­gi­ve­ligt bag over­fal­det, der ef­ter­lod ra­diovær­tens ene søn med en bræk­ket kæ­be.

Dan Ra­chlin var hur­tigt ude og for­tæl­le om hæn­del­ser­ne på Fa­ce­book.

’ Mens det me­ste af ho­ved­sta­den har fe­stet det se­ne­ste døgn, er to af mi­ne dren­ge ble­vet over­fal­det. Først blev max be­rø­vet/ over­fal­det af TRE voks­ne fy­re i nær­he­den af Kok­ke­dal. Og et par ti­mer ef­ter blev Hector tæsket af TRE fy­re i så­dan en grad, at hans kæ­be er smadret og skal ope­re­res i mor­gen tid­lig ( søn­dag, red.),’ skrev Dan Ra­chlin i går på Fa­ce­book.

Men i går valg­te Dan Ra­chlin, at fjer­ne to af de op­slag på Fa­ce­book om over­fal­de­ne på si­ne to søn­ner, da hans ene søn hav­de bedt ham om det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.