’’

BT - - SUNDHED - Hen­ning Beck- Ni­el­sen, pro­fes­sor i en­dokri­no­lo­gi

Det nyt­ter ik­ke kun at må­le det ene. Det går galt, når ik­ke man ta­ger he­le pak­ken med

Me­ta­bo­lisk syn­drom ram­mer over­væg­ti­ge, der sam­ti­dig har for­hø­jet blod­tryk, ko­leste­rol­tal el­ler blod­suk­ker. Iføl­ge Hen­ning Beck­Ni­el­sen bør læ­ger i hø­je­re grad væ­re op­mærk­som­me på den far­li­ge co­ck­tail, der er nem at over­se.

» Vi læ­ger er op­ta­get af at be­hand­le hver syg­dom for sig. Men her er der ta­le om et sam­men­fald af uhel­di­ge ri­si­ko­fak­to­rer, som ud­gør en al­vor­lig pak­ke, « for­kla­rer Hen­ning Beck­Ni­el­sen.

Der­for skal læ­ger­ne og­så må­le blod­tryk, blod­suk­ker og ko­leste­rol hos over­væg­ti­ge pa­tien­ter - og omvendt.

Op­mærk­som læ­ge

» Det nyt­ter ik­ke kun at må­le det ene. Det går galt, når ik­ke man ta­ger he­le pak­ken med, « un­der­stre­ger Hen­ning Beck- Ni­el­sen.

Det kræ­ver en læ­ges år­vå­gen­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.