NI­GE­RIA

BT - - NYHEDER -

Le­de­ren af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Boko Ha­ram, Abu­ba­kar She­k­au, er fl ere gan­ge ble­vet er­klæ­ret død, men nu er der duk­ket en ny lyd­op­ta­gel­se med ham op. På op­ta­gel­sen, hvis ægt­hed end­nu ik­ke er be­kræft et, si­ger She­k­au iføl­ge Reu­ters: » Van­tro me­di­er skri­ver, at jeg er død el­ler syg, og at jeg ik­ke kan ta­le. Det er en kæm­pe løgn « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.