SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Et luft an­greb i søn­dags fra den sy­ri­ske re­ge­ring har ko­stet næ­sten 100 men­ne­sker li­vet. Det med­del­te Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der i går iføl­ge Reu­ters. An­gre­bet fandt sted i den op­rørs­kon­trol­le­re­de by Dou­ma nor­døst for ho­ved­sta­den Da­ma­s­kus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.