’’

BT - - KULTUR -

Lidt me­re uto­pi og gal­skab hav­de ik­ke væ­ret af vej­en Bjar­ke Svend­sen le­der og boo­k­er på spil­le­ste­det Ja­zzhou­se

og mil­jø­ven­lig af­falds­sor­te­ring, kun­ne festi­va­len bryste sig af, at he­le 94 pct. af den solg­te mad var øko­lo­gisk.

De ram­mer med an­dre ord li­ge ned i må­l­grup­pen, der ty­de­lig­vis er det mo­der­ne fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de stor­by­seg­ment - det skan­di­na­vi­ske vel­færds­sam­funds pæ­ne,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.