’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mi­cha­el Laud­rup er et af få nav­ne på li­sten over kan­di­da­ter til job­bet som me­xi­cansk land­stræ­ner

Is­ra­el Márquez López

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.