’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tro­els Bech

Nu har vi jo gi­vet os selv mu­lig­he­den for at kom­me i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil. Hvis det sker, får vi brug for at sup­ple­re trup­pen

og Jo­han El­man­der på den cen­tra­le midtbane, så an­tals­mæs­sigt skal vi nok kom­me gen­nem det. Det kun­ne dog godt væ­re, at der var plads til en an­den ty­pe, for­di vi kom­mer til at spil­le man­ge for­skel­li­ge kam­pe. Men li­ge nu har vi den trup, vi har, og den kan vi godt gen­nem­fø­re Su­per­liga­en med, « si­ger Tro­els Bech.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skal re­præ­sen­tan­ter fra Brøndby i lø­bet af de kom­men­de da­ge mø­des med spil­lera­gen­ten Dar­ryl Powell, der i går lan­de­de i København.

Powell har for­u­den spil­le­re som Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen og Ken­neth Zo­ho­re og­så den ja­mai­can­ske lands­holds­kap­ta­jn Ro­dolph Austin, som tid­li­ge­re i trans­fer­vin­du­et har væ­ret ryg­tet til net­op Brøndby, som kli­ent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.