Be­ch­mann- per­le sen­der Sønderjyske på an­den­plad­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tom­my Be­ch­mann åb­ne­de bal­let med et frem­ra­gen­de langskuds­mål i Søn­derjyskes 3- 0- sejr over Ho­bro. Re­sul­ta­tet be­ty der, at Sønderjyske ryk­ker op på an­den­plad­sen i Su­per­liga­en.

Sønderjyske do­mi­ne­re­de Ho­bro i samt­li­ge 90 mi­nut­ter, men der skul­le gå 36 mi­nut­ter, før den før­ste scor­ing kom for hjem­me­hol­det, der har få­et en frem­ra­gen­de start på Su­per­liga- sæ­so­nen med ni po­int for fem kam­pe. Fra 25 me­ters af­stand halv­fl ug­te­de Tom­my Be­ch­mann med den stør­ste selv­føl­ge­lig­hed en hop­pen­de bold over Jes­per Rask i må­let. Bol­den gik i mål via over­lig­ge­ren og må hø­re til blandt an­gri­be­rens bed­re scor­in­ger.

Ot­te mi­nut­ter se­ne­re var den gal igen i Ho­bro- for­sva­ret, da Tro­els Klø­ve score­de med en re­so­lut og fl ad af­slut­ning. Kam­pens af­gø­rel­se faldt kort in­de i an­den halv­leg, da Tom­my Be­ch­mann score­de igen. Med ne­der­la­get røg Ho­bro ned på sid­ste­plad­sen på grund af målscoren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.