’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tom­my Be­ch­mann

Li­ge da jeg ram­te den, kun­ne jeg godt mær­ke, at jeg hav­de ramt den godt

For­u­den en skarp an­gri­ber­duo be­stå­en­de af Tom­my Be­ch­mann, der må­ske står lidt i skyg­gen af første­val­get Tho­mas Dal­gaard, som be­gynd­te på bæn­ken mod Ho­bro, pe­ge­de ch­eft ræ­ner Jakob Mi­chel­sen og­så på ho­mo­ge­ni­te­ten i Søn­derjyskes hold.

» Vi har et rig­tig godt hold, og folk er nys­ger­ri­ge på at ud­vik­le sig. Spil­ler­ne ar­bej­der sten­hårdt de­r­in­de ( på ba­nen, red.), og jeg sy­nes og­så, vi spil­ler dej­ligt chan­ce­ska­ben­de. Det var en me­get kon­trol­le­ret ind­sats, og jeg kan ik­ke ro­se dem nok for det her, « sag­de Jakob Mi­chel­sen til TV3 Sport1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.