E BE­CH­MANN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTIIRRSSDDAAGG 1 18.8 A. UAGUUGSUT S2T0 125015

Er ty­pen, der el­sker at af­slut­te – han sky­der på alt, hvad der rø­rer sig.

Har en god pla­ce­rings­ev­ne i fel­tet, hvil­ket har sik­ret ham man­ge scor­in­ger gen­nem ti­den.

Ar­bej­der al­tid for hol­det bå­de i of­fen­si­ven og i de­fen­si­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.