’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Ma­ze

Det var fan­ta­stisk at væ­re tilbage. Jeg kan mær­ke, hvor me­get jeg har sav­net det, mens jeg har væ­ret ude

dan­ske spil­ler var hur­tig i si­ne slag og vandt nemt før­ste sæt 11- 3.

An­det sæt blev tæt­te­re, men dan­ske­ren vandt dog 14- 12, in­den han i tred­je sæt kør­te Ma Lin over med 11- 2.

I fjer­de sæt vi­ste Ma Lin si­ne stær­ke re­turslag og vandt 12- 10, men Mi­cha­el Ma­ze fik sin re­van­che for ne­der­la­get i i VM- se­mi­fi­na­len i 2005, da han vandt fem­te sæt 11- 9.

» Det var fan­ta­stisk at væ­re tilbage. Jeg kan mær­ke, hvor me­get jeg har sav­net det, mens jeg har væ­ret ude, « sag­de Ma­ze til TV 2 Sport ef­ter showkam­pen.

Drøm­mer om OL

Nu gæl­der det Au­stri­an Open i Wels 2.- 6. sep­tem­ber og EM i Rusland i slut­nin­gen af sep­tem­ber, men det store mål er OL i Rio de Ja­neiro næ­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.