Stærkt besat Vu­el­ta- felt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR FØR­STE GANG

si­den Vu­el­ta a Es­paña i 1995 blev flyt­tet fra for­å­ret til ef­ter Tour de Fran­ce, stil­ler de tre bed­ste Tour- ryt­te­re til start i årets sid­ste grand tour. Det står klart, ef­ter at Team Sky og Mo­vistar i går of­fent­lig­gjor­de de­res ni­mand­strup. Der­med er fel­tet i årets Vu­el­ta, der be­gyn­der lør­dag, det på pa­pi­ret stær­ke­ste i 20 år. Sky an­fø­res af Tour­vin­de­ren Chris Froo­me, mens Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de, der blev num­mer to og tre i Tou­ren de­ler kap­ta­jn­rol­len hos Mo­vistar. Ud over de tre po­di­e­folk del­ta­ger stær­ke nav­ne som Asta­na- tre­klø­ve­ret Vin­cen­zo Ni­ba­li, Fa­bio Aru og Mi­kel Lan­da, Tejay Van Gar­de­ren fra BMC og Jo­aquim Rod­ri­gu­ez fra Ka­tusha. Sid­ste års vin­der, Al­ber­to Con­ta­dor, del­ta­ger ik­ke. Det gør Lotto- Sou­dals Adam Hansen – for 13. grand tour i træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.