LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND LEAGUE TWO, KLOK­KEN 20: 45. LEYTON ORI­ENT VIN­DER KAM­PEN ENG­LAND LEAGUE TWO, KLOK­KEN 20: 45 HART­LEPOOL VIN­DER KAM­PEN

Der skal usæd­van­ligt me­get til at slå den­ne kun­de fra Tipico i di­sci­pli­nen at ram­me den mest van­vit­ti­ge kupon i 2015.

I hvert fald er det nær­mest uhørt at ram­me odds 46.189, men end­nu vil­de­re bli­ver præ­sta­tio­nen, når kun­den blot skul­le bru­ge fi re kam­pe på at ram­me plet.

Op­skrift en var at fi nde tre kam­pe, hvor ude­hol­det var bag­ud ved pau­sen, men hvor hjem­me­hol­det al­li­ge­vel end­te med at vin­de – al­le tre kam­pe til odds imel­lem 27 og 30 på kam­pe fra Bra­si­li­en og Ar­gen­ti­na.

Sam­ba­fod­bol­den gik som plan­lagt, og så var der kun tilbage at ven­te på, om Se­att­le So­un­ders kun­ne slå Or­lan­do Ci­ty .

Med en over­be­vi­sen­de sejr på 4- 0 sik­re­de Se­att­le alt­så Tipico- kun­den en ma­ge­løs ge­vinst på 344.575 kro­ner for en ind­sats på 7,50 kro­ner.

ENG­LAND NA­TIO­NAL LEAGUE, KLOK­KEN 20: 45 GU­I­SE­LEY VIN­DER KAM­PEN

Sej­ren til Ro­nal­din­ho og Flu­mi­nen­se over Fi­gu­ei­ren­se var guld værd for Tipico- kun­de. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.