3,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bar­row har tabt si­ne sid­ste to kam­pe med sam­men­lagt 1- 8, og we­e­ken­dens 0- 4 ne­der­lag til Fo­rest Gre­en gjor­de rig­tig ondt. Bå­de an­fø­rer Dan­ny Li­ve­sey og midt­stop­per­mak­ke­ren Sha­ne Wil­li­ams så di­rek­te rødt, og i for­vej­en sid­der sid­ste sæ­sons tred­je­top­sco­rer, Dan­ny Pil­king­ton, ude med ska­de. Opryk­ker­kol­le­ger­ne fra Gu­i­se­ley har op­ru­stet stærkt i de­fen­si­ven og har og­så kun luk­ket et en­kelt mål ind i sæ­so­nens før­ste tre kam­pe. Det kun­ne sag­tens lig­ne et nyt, rent bur mod Bar­row i aft en, og så er vej­en til sejr alt an­det li­ge ik­ke ret lang.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.