2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hart­lepools an­sæt­tel­se af Ron­nie Mo­o­re som ny ma­na­ger i de­cem­ber 2014 var i høj grad med til at sik­re klub­ben over­le­vel­se i League Two. Hol­det tab­te kun tre af de sid­ste 11 kam­pe i for­å­ret og har lagt fl yven­de ud med to sej­re i de to før­ste kam­pe og en fl ot 1- 0- sejr over Fle­etwood i Liga Cup’en. Knap så godt går det for Newport, der er hårdt ramt af ska­der og i we­e­ken­den måt­te træk­ke tre ung­doms­spil­le­re op i første­hold­strup­pen for at kun­ne fyl­de bæn­ken ud. Til­med er tu­ren til Hart­lepool sæ­so­nens næst­læng­ste, så her ser 1- tal­let fi nt ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.