1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En to­talt fejl­sla­gen sats­ning på ita­li­en­ske ma­na­ge­re i sid­ste sæ­son end­te med nedryk­ning for Leyton Ori­ent, men eft er man er gå­et tilbage til en­gelsk ma­na­ger i form af Ian Hen­don, har det set mar­kant bed­re ud. Bå­de i træ­nings­kam­pe­ne og de to før­ste tur­ne­rings­kam­pe har spil­let set godt ud, og man står da og­så med mak­si­mum­po­int. Den se­rie bør man kun­ne ud­byg­ge imod et Ste­ve­na­ge- hold, som er hårdt ramt af ska­der og som har spil­let dår­ligt i de to før­ste kam­pe i sæ­so­nen. På eget græs bør Leyton Ori­ent væ­re stør­re fa­vo­rit, end til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.