Kom ind bag fængsels­mu­re­ne på døds­gan­gen

BT - - DEBAT -

Kom tæt på et af de mest luk­ke­de mil­jø­er i ver­den - døds­gan­gen. I det før­ste af tre pro­gram­mer om døds­straf i USA føl­ges to fan­ger på døds­gan­gen frem til da­gen, hvor de skal hen­ret­tes. For­try­der de, hvad de har gjort? Hvor­dan re­a­ge­rer of­re­nes fa­mi­li­er - vil de over­væ­re hen­ret­tel­sen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.