Kron­prin­ses­se Mary top­per en li­ste over stil­ful­de roy­a­le. Skal vi væ­re stol­te af hen­de?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.02 FAN­TA­STISK SMAG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.13 COOL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.03 BA­NE­BRY­DEN­DE AR­BEJ­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.04 MI­NE PEN­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.01

Nej,

ik­ke så læn­ge statskas­sen be­ta­ler hen­des løn

3.191 stem­mer på bt. dk

PRI­O­RI­TE­RING

Li­ne Juul

Ja, hun er et hit Jeg er ik­ke imod mo­nar­ki­et, men jeg kan og­så sag­tens væ­re stil­fuld, hvis det er an­dre, der be­ta­ler gil­det. Hun er smuk og gør man­ge go­de ting, men jeg vil­le p. t. hel­le­re ha­ve fl ere pæ­da­go­ger i mi­ne børns bør­ne­ha­ve.

Ane Hal­søe Gei­s­ler

Selv­føl­ge­lig er hun på top­pen af den li­ste. Hun er gu­des­muk og har en fan­ta­stisk smag.

Rik­ke Juhl Skov

Hun er ba­re så skøn og sød. Jeg el­sker, at hun er så for­mi­da­bel til at gen­bru­ge og går i H& M, Za­ra osv. I Grå­sten hav­de hun en blu­se på til 149 kr. Det er så cool gjort.

Kir­sten Im­mer­kjær

Ba­re vi har en su­per­sød, kom­pe­tent, kær­lig, og vær­dig kron­prin­ses­se – og det har vi. Til­li­ge su­per ar­bejd­s­om med ba­ne­bry­den­de ar­bej­de. Sær­ligt i Mary Fon­den. Stolt af min kron­prin­ses­se.

Ma­j­ken Frau­sing

Nej. Mary er ik­ke ama­zing. Hun har mi­ne pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.