Em­beds­mænd for skud

BT - - DEBAT -

Når nog­le stats­lø­se iføl­ge en kon­ven­tion fra 1961 har krav på au­to­ma­tisk ad­gang til stats­bor­ger­skab uan­set, at de har be­gå­et kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, rej­ser det na­tur­lig­vis spørgs­må­let, om ik­ke der er brug for en re­vi­sion af aft alen. Til sam­men­lig­ning ud­vi­ses EU- bor­ge­re i stor stil og med god grund fra Dan­mark for min­dre for­bry­del­ser som bu­tiks­ty­ve­ri og tig­ge­ri.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.