Tak til kom­mis­sio­nen

BT - - DEBAT -

Hvis em­beds­mænd kan fø­re po­li­tik uden om Fol­ke­tin­get, og hvis en mi­ni­ster kan skju­le cen­tral vi­den for de fol­ke­valg­te, så lan­der vi i en ba­nan­stat, hvor statsad­mi­ni­stra­tion og re­ge­ring hand­ler eft er for­godt­be­fi nden­de uden de­mo­kra­tisk kon­trol. Der­for er det godt, at Stats­lø­se­kom­mis­sio­nen nu har blot­lagt svi­ne­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.