In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER - I 2011 ned­lag­de mi­ni­ste­ri­et, blev han de­par­te­ments- Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Cla­es Nilas

blev mandag sendt hjem fra job­bet som kom­mit­te­ret i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et. Han var un­der stats­lø­sesa­gen de­par­te­ments­chef og Birthe Rønn Hor­n­be­chs ( V) nær­me­ste me­d­ar­bej­der.

Da Thor­nings re­ge­ring

chef i Mi­ni­ste­ri­et for by-, bo­lig- og land­di­strik­ter. Ef­ter re­ge­rings­skif­tet ryk­ke­de han tilbage i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et som kom­mit­te­ret.

Hvis In­ger Støjbergs ( V) plan

var at til­by­de ham en cen­tral rolle i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, blev den for­pur­ret. Kom­mis­sio­nen me­ner, at Cla­es Nilas og af­de­lings­chef Kim Lun­ding har be­gå­et så grove for­se­el­ser, at de kan dra­ges til an­svar. Helt tilbage i 1980er­ne spil­le­de Cla­es Nilas og­så en cen­tral rolle i Ta­mil- sa­gen, hvor han var mi­ni­ster­se­kre­tær for da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Erik Ninn- Hansen ( K).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.