Justits­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER -

An­ne Kri­sti­ne Axels­son

var som de­par­te­ments­chef i Justits­mi­ni­ste­ri­et med til at ser­ve­re en nød­løgn for Fol­ke­tin­get for at und­gå, at rets­ud­val­get af­lag­de Chri­sti­a­nia et be­søg.

ko­ste­de i de­cem­ber 2013 Mor­ten

Nød­løg­nen

Bødskov ( S) po­sten som ju­stits­mi­ni­ster. An­ne Kri­sti­ne Axels­son og af­de­lings­chef Jens- Chri­sti­an Bülow hav­de drøf­tet nød­løg­nen med Bødskov, og de to em­beds­mænd blev i før­ste om­gang fri­ta­get fra tje­ne­ste.

En dom­mer­un­der­sø­gel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.