I fed­te­fa­det

BT - - NYHEDER - Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen Pri­vat­fo­to

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015 hans fag­li­ge or­ga­ni­sa­tion Djøf en løn­pak­ke hjem til ham på tre års løn - i alt 4,5 mio. kr.

Iføl­ge Po­li­ti­ken

er han frit­stil­let til at hæ­ve løn an­dre ste­der, hvil­ket han alt­så nu gør. Hos Au­to­bran­chen Dan­mark skal Pe­ter Loft lob­bye for at let­te be­skat­nin­gen af bi­ler. han hav­de mi­s­in­for­me­ret Fol­ke­tin­get. Chri­sti­an Fri­is Bach trak sig, og Char­lot­te Slen­te blev kaldt i tje­ne­ste­ligt for­hør. Hun skif­te­de job in­ter­nt i mi­ni­ste­ri­et med ned­gang i an­svar og løn som føl­ge. To an­dre em­beds­mænd blev til­delt en ad­var­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.