For­sva­ret

BT - - NYHEDER - Fo­to: Nils Meilvang

Tim Slo­th Jør­gen­sen

stop­pe­de som for­svars­chef i 2009 ef­ter bal­la­den om den ara­bi­ske ud­ga­ve af bo­gen ’ Jæ­ger - i krig med eli­ten’ af en tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat. Den tid­li­ge­re top­chef blev si­den hen­tet til virk­som­he­den Ter­ma som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver in­den for mi­li­tær- it.

Tim Slo­th Jør­gen­sen

me­lig­he­der. Det af­vi­ste by­ret­ten. Så på­stod man, at den ara­bi­ske over­sæt­tel­se al­le­re­de lå på net­tet, og da­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de ( V) nå­e­de at si­ge, at ’ det var helt ude i ham­pen’, at for­sva­ret selv stod bag. Men det var det, og så måt­te Tim Slo­th Jør­gen­sen for­la­de job­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.