Skat­te­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Loft

er i dag skat­te­rå­d­gi­ver for Au­to­bran­chen Dan­mark. Han blev som øver­ste chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et sendt hjem med fuld løn, da skat­tesa­gen om Thor­ning og Kin­no­ck brød løs. Han fik kri­tik for sit for­søg på at vild­le­de Om­bunds­man­den, men blev fri­kendt for ho­ve­d­ankla­gen om, at han hav­de for­søgt at på­vir­ke Skats be­hand­ling af Step­hen Kin­no­cks skat­tesag. Kom­mis­sio­nen men­te ik­ke, at hans fejl var så al­vor­lig, at der skul­le rej­ses tje­ne­ste­mands­sag.

som kun få ken­der, øn­ske­de den da­væ­ren­de re­ge­ring ik­ke at til­by­de ham et nyt job i statsad­mi­ni­stra­tio­nen. Som kom­pen­sa­tion for­hand­le­de

Af grun­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.