Ud­vik­lings­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER -

Char­lot­te Slen­te

hav­de et me­dansvar for, at ud­vik­lings­mi­ni­ster Chri­sti­an Fri­is Bach ( R) gav Fol­ke­tin­get for­ker­te op­lys­nin­ger om GGGIs rej­se­reg­ler. Han hav­de af­vist, at han hav­de væ­ret med til at god­ken­de, at Lars Løk­ke ( V) kun­ne rej­se på før­ste klas­se. Men det hav­de han gjort på et mø­de i Syd­korea uden at vi­de det. Som di­rek­tør for kon­to­ret for ud­vik­lings­po­li­tik var det blandt an­dre Char­lot­te Slen­tes an­svar, at fejl­en ik­ke blev op­da­get i ti­de.

Da det en­de­lig

ske­te, måt­te hun rin­ge til ham un­der hans rej­se i Mel­le­mø­sten og for­tæl­le ham, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.