23- årig an­holdt for groft hjem­me­rø­ve­ri

BT - - NYHEDER -

SIG­TET

En 23- årig mand blev mandag an­holdt og sig­tet for et groft hjem­me­rø­ve­ri, op­ly­ser Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti til Sjæl­land­ske Me­di­er.

Iføl­ge po­li­ti­et brød den an­hold­te 22. juli ind hos en æl­dre mand i Ka­lund­borg og slog ham i ho­ve­d­et med en ste­ge­pan­de, hvor­eft er han stjal fl ere ting fra lej­lig­he­den. Off eret på 71 år blev næ­ste mor­gen fun­det af hjem­meplej­en med kvæ­stel­ser i ho­ve­d­et.

Den 23- åri­ge har si­den hjem­me­rø­ve­ri­et væ­ret på fri fod, men blev alt­så eft er en læn­ge­re po­li­ti­eft er­forsk­ning fun­det hos no­get fa­mi­lie i Jyl­land mandag.

» Vo­res eft er­forsk­ning har ledt os på spo­ret af ham, og han har væ­ret på fl ugt fra os i en uges tid. Vi har tid­li­ge­re væ­ret li­ge ved at an­hol­de ham i Ka­lund­borg- om­rå­det, men fandt ham så hos no­get af hans fa­mi­lie i Her­ning, « for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær Ove Pe­der­sen til Sjæl­land­ske Me­di­er.

Po­li­ti­et har end­nu ik­ke haft mu­lig­hed for at afh øre den an­hold­te . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.