Fir­ma­er si­ger far­vel til F1- lån

BT - - NYHEDER -

Li­ge­som hos bo­li­ge­jer­ne har F1- lå­net læn­ge væ­ret de dan­ske virk­som­he­ders fo­re­truk­ne lån. For man­ge gi­ver det nem­lig god me­ning at væl­ge et re­al­kre­dit­lån med kort ren­te­bin­ding. Men en analyse fra Re­al­kre­dit Dan­mark ( RD) vi­ser, at virk­som­he­der­ne og­så i stor stil har skift et de helt kor­te fl ek­slån ud. De se­ne­ste tre år er mæng­den af F1- og F2- lån ble­vet re­du­ce­ret fra 69 mia. kr. til 17,8 mia. kr. sva­ren­de til et fald på he­le 74 pct. Der­ved ud­gør F1- og F2- lån i dag kun 6,5 pct. af den sam­le­de lå­nepor­te­føl­je mod 27 pct. for tre år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.