TRUS­LEN RYK­KER TÆT­TE­RE

BT - - NYHEDER -

De ube­ha­ge­li­ge kid­nap­nings­sa­ger ryk­ker tæt­te­re og tæt­te­re på Dan­mark. Godt nok er Tys­kland et langt stør­re land, men iføl­ge An­ders Lar­sen, der er in­de­ha­ver af sik­ker­heds­fir­ma­et Securi­ty Ser­vi­ce, sti­ger ef­ter­spørgs­len ef­ter be­skyt­tel­se fra lan­dets vel­ha­ven­de fa­mi­li­er.

» Den del af be­folk­nin­gen, som er me­get vel­ha­ven­de, er klart me­re ud­sat­te. Man kid­nap­per og kræ­ver kun lø­sesum, hvis man al­le­re­de har kend­skab til, at den på­gæl­den­de fa­mi­lie kan be­ta­le lø­sesum­men, « si­ger An­ders Lar­sen.

Om der har væ­ret øget sik­ker­hed om­kring den ty­ske fa­mi­lie, som i går fik den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.