GUIDE TIL DET GO­DE SENIORLIV

BT - - NYHEDER -

Se

det som en op­ga­ve at ska­be nyt livsind­hold, når ar­bejds­li­vet er for­bi. Ko­de­or­det er at fin­de nye op­le­vel­ser, man som æg­te­par kan få sam­men.

ef­ter det, du har lyst til. Uan­set om det er at star­te et fod­bold­hold el­ler et fir­ma. Ba­re du gør det, du sy­nes er sjovt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.