Po­li­ti jag­ter f le­re bom­be­mænd

Thailands na­tio­na­le po­li­ti­chef si­ger, at der har væ­ret ud­læn­din­ge ind­blan­det i ter­r­or­bomb­nin­ger­ne i Bang­kok

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BOM­BE­TER­ROR

Thailands na­tio­na­le po­li­ti­chef, So­my­ot Pum­pun­mu­ang, si­ger iføl­ge avi­sen Bang­kok Post, at bå­de ud­læn­din­ge og thai­er står bag det ter­r­or­an­greb, som mandag dræb­te mindst 20 ved et hin­du­tem­pel i Bang­kok.

I går blev en eks­plo­siv gen­stand smidt i en fl od i det cen­tra­le Bang­kok, hvor eks­plo­sio­nen send­te en stor vand­søj­le op i luft en, men uden at ska­de no­gen.

Den for­mode­de bom­be blev smidt i van­det tæt ved en bå­d­ter­mi­nal fra en bro over Chao Phray­afl oden, og dyk­ke­re har iføl­ge avi­sen bjær­get frag­men­ter af, hvad der for­modes at væ­re en rør­bom­be.

» Jeg kan nu op­ly­se, at ik­ke ude­luk­ken­de ud­læn­din­ge var in­vol­ve­ret i eks­plo­sio­ner­ne, men at der og­så må ha­ve væ­ret thai­er in­vol­ve­ret, thailand­ske bor­ge­re som i de­res hjer­ter ik­ke har væ­ret thai­er, « ly­der det fra Thailands na­tio­na­le po­li­ti­chef.

Po­li­ti­et jag­ter i øje­blik­ket den for­mode­de ger­nings­mand til bom­be­mas­sa­kren ved hin­du­temp­let, der kræ­ve­de mindst 20 dræb­te og 120 sår­e­de.

Han ses på vi­deo­bil­le­der iført en gul T- shirt pla­ce­re en ryg­sæk ved temp­let. Lidt se­ne­re ses han for­la­de ste­det med en po­se, der me­nes at in- de­hol­de en mo­bil­te­le­fon.

En per­son, der sva­re­de til sig­na­le­men­tet, blev kortva­rigt an­holdt i luft hav­nen, men se­ne­re løsladt, op­ly­ser po­li­ti­che­fen.

Opryd­nin­gen er sta­dig i gang på plad­sen nær Erawan- hel­lig­dom­men. Ste­det blev to­talt ra­se­ret af bom­ben, der har ko­stet 22 men­ne­sker li­vet. Fo­to: Reu­ters

Po­li­ti­et har of­fent­lig­gjort det­te bil­le­de af den mistænk­te bom­be­mand. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.