OSTE- GANGSTE­RE FAN­GET AF RUS­SISK PO­LI­TI

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke nem­me ti­der for oste­el­ske­re i Rusland. Eft er præ­si­dent Putin ind­før­te en em­b­ar­go på ve­st­li­ge fø­de­va­rer i au­gust 2014, er det ble­vet me­get van­ske­ligt for rus­ser­ne at op­dri­ve en or­dent­lig ostemad. Det har det væ­ret en god for­ret­ning for en in­ter­na­tio­nal for­bry­der­ban­de, som iføl­ge rus­sisk po­li­ti har frem­stil­let ost for me­re end 200 mil­li­o­ner kro­ner og solgt den med fal­ske eti­ket­ter til su­per­mar­ke­der i Sankt Pe­ters­borg og Moskva. Oste­e­ven­ty ret har dog få­et en brat en­de, eft er rus­sisk po­li­ti har an­holdt seks mænd, der står bag kon­tra­ban­de- osten. Det skri­ver AFP iføl­ge Ya­hoo News. De seks mænd, der an­gi­ve­ligt har brugt ulov­lig oste­lø­be fra Ve­sten til at frem­stil­le osten, ri­si­ke­rer fængsels­straff e på op til 10 år, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.