’’

BT - - NYHEDER - Heroni­mus Guru, eft er­forsk­nings­le­der

Tid­li­ge­re hed det, at et red­nings­hold hav­de bjær­get 53 af de 54 om­bord­væ­ren­de, og at de sta­dig led­te eft er den sid­ste, et spæd­barn. Men se­ne­re tirs­dag op­ly­ste eft er­forsk­nings­le­de­ren for lan­dets na­tio­na­le eft er­søg­nings- og red­ning­s­tje­ne­ste, Heroni­mus Guru, at man hav­de fun­det li­ge­ne af al­le 54. Der er en mu­lig­hed for, at fl yet har ramt en bjerg­tin­de og er fal­det ned i en slugt, for det blev fun­det et me­get stejlt sted

De in­do­ne­si­ske myn­dig­he­der har ind­til vi­de­re væ­ret til­ba­ge­hol­den­de med at kom­men­te­re år­sa­gen til fl ystyr­tet. Men tirs­dag sag­de Heroni­mus Guru, at ter­ræ­net kan ha­ve for­år­sa­get ulyk­ken.

» Der er en mu­lig­hed for, at fl yet har ramt en bjerg­tin­de og er fal­det ned i en slugt, for det blev fun­det et me­get stejlt sted, « sag­de han.

Myn­dig­he­der­ne har fun­det den sor­te boks, som kan hjæl­pe eft er­for­sker­ne med at opkla­re, hvad der ske­te med fl yet .

Om bord på fl yet var 44 voks­ne pas­sa­ge­rer, fem børn og fem be­sæt­nings­med­lem­mer. Der­u­d­over var der og­så, hvad der sva­rer til me­re end 3,1 mil­li­o­ner kro­ner, som skul­le bru­ges til nød­hjælp til en lands­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.