’’

BT - - SPORTEN -

Ef­ter ADD- rap­por­ten har tin­ge­ne æn­dret sig for Ri­is. Ind­til da kun­ne han al­tid af­vi­se al­le mu­li­ge ting og hen­vi­se til, at der var un­der­sø­gel­ser i gang, men rap­por­ten trak en linje i san­det. Al­le hol­de­ne er imod Ri­is. Han bli­ver set som væ­ren­de lidt gif­tig. Må­ske er han på man­ge må­der en god ma­na­ger, men hans for­tid er for grim for man­ge hold

Step­hen Far­rand, an­er­kendt Cycling­news- jour­na­list

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.