Val­gren slog Con­ta­dor i Aal­borg

BT - - SPORTEN -

Mi­cha­el Val­gren vandt ga­de­lø­bet Aal­borg Mæg­le­ren Grand Prix - Al­ber­to Con­ta­dor Testi­mo­ni­al, der, som nav­net må­ske an­ty­der, og­så hav­de del­ta­gel­se af spa­ni­e­ren Al­ber­to Con­ta­dor.

Mi­cha­el Val­gren an­greb sam­men med Alex Ras­mus­sen et par run­der før af­slut­nin­gen i det cen­tra­le Aal­borg. Med en ki­lo­me­ter igen stak Tin­koff- Saxo- ryt­te­ren fra sin kon­kur­rent og kør­te ale­ne over mål­stre­gen.

Tin­koff- Saxo hav­de for­u­den den span­ske ver­dens­stjer­ne Al­ber­to Con­ta­dor, der sam­let blev num­mer syv i ga­de­lø­bet, og­så Mi­cha­el Mør­køv og Post Dan­mark Rundt- vin­de­ren Chri­stop­her Juul- Jen­sen til start.

Lø­bet hav­de i alt del­ta­gel­se af 35 ryt­te­re, her­i­blandt Tre­for- Blue Wa­ter­ta­len­tet As­b­jørn Kragh, der og­så for­søg­te at an­gri­be tid­li­ge­re på ru­ten.

ni­el

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.