’’

BT - - SPORTEN - Fre­de­rik Røn­now

Man skal ud­strå­le ro, men sam­ti­digt og­så over­skud ne­de i må­let. Det er spe­ci­elt det, man skal ta­ge med sig i de her kam­pe

Men net­op Hra­decky har spil­let en vig­tig rolle for, at Røn­now hur­tigt er fal­det til. I den må­ned, Røn­now nå­e­de at træ­ne sam­men med den fi nske ke­e­per, har de to spar­ret og snak­ket me­get om pres­set i Brøndby- må­let. Og spe­ci­elt én ting har han lært fra Hra­decky.

» Det hand­ler om ud­strå­lin­gen. Man skal ud­strå­le ro, men sam­ti­digt og­så over­skud ne­de i må­let. Det er spe­ci­elt det, man skal ta­ge med sig i de her kam­pe ( mod PAOK, red.). Det er tit, det be­gyn­der ne­de fra ke­e­pe­ren. Og kan jeg ud­strå­le ro, så smit­ter det af på re­sten af hol­det, « si­ger Røn­now.

Eu­ro­pæ­isk er­fa­ring

Nu står han så over for sin eu­ro­pæ­i­ske de­but i Brøndby- trøj­en, men den un­ge ke­e­per har al­le­re­de rig eu­ro­pæ­isk er­fa­ring fra Hor­sens og Es­b­jerg, som han var i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.