René Hol­ten Poul­sen er klar til VM

BT - - SPORTEN - PÅ VAN­DET Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen skal i mor­gen på van­det ved VM i Mila­no. Her gæl­der det for­u­den en kamp om me­dal­jer den må­ske li­ge så vig­ti­ge kva­li­fi ka­tion til OL I Rio i 2016.

René Hol­ten Poul­sen har træ­net hårdt, så han er klar i di­sci­pli­ner­ne K1 ( en­er­ka­jak) på 500, 1.000 og 5.000 me­ter samt K2 på 1.000 me­ter sam­men med klubkam­me­ra­ten fra Ma­ri­bo Ka­jak­klub, Nils Boe.

» For­be­re­del­ser­ne har væ­ret rig­tigt go­de, og krop­pen har det godt. Jeg er slim og fi t, og for­di vi har haft en lang op­takt til VM, har vi kun­net do­se­re min træ­ning op­ti­malt de se­ne­ste uger, så jeg er der, hvor jeg skal væ­re, « si­ger René Hol­ten Poul­sen i en pres­se­med­del­el­se.

For at kva­li­fi ce­re sig til OL skal René Hol­ten Poul­sen som mini­mum bli­ve num­mer syv i K1 1.000 me­ter - den di­stan­ce, der og­så skal kon­kur­re­res på i Rio. For K2 gi­ver en sjet­te­plads kva­li­fi ka­tion til OL.

Går eft er me­dal­jer

Men dan­ske­ren sti­ler hø­je­re i Mila­no end ’ kun’ at kva­li­fi ce­re sig til de eft er­trag­te­de le­ge i Bra­si­li­en.

» Dem, der ken­der mig, ved, at jeg al­tid vil vin­de, men mit mål for det­te VM er, at jeg selv i K1 og Nils og jeg i K2 skal kva­li­fi ce­re os til OL, og vi skal ha­ve me­dal­jer med hjem. Vi er dog op­pe mod et stærkt felt, så det hand­ler om ti­m­ing nu. Om at ro godt på da­gen og slå til. Det af­gø­ren­de er, at jeg selv ( i en­er­ka­jak, red.) og Nils og jeg sam­men ram­mer vo­res bed­ste ni­veau, og at vi får ro­et op­ti­ma­le løb. Gør vi det, er det og­så mu­ligt, at vi blan­der os i me­dal­jer­ne, så vi er fortrøst­nings­ful­de, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Ka­ja­kro­e­ren har tid­li­ge­re vun­det VM- guld i 2014 i K1 500 me­ter samt bron­ze i K1 1.000 me­ter sam­me år. Året før vandt han VM- sølv på K1 500 me­ter- di­stan­cen. Han har dog end­nu sin før­ste OL­me­dal­je i en­er­ka­jak til go­de.

René Hol­ten Poul­sen er klar til VM, der be­gyn­der i mor­gen.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.