Må­l­fest fort­sæt­ter i Su­per­liga­en

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Den nye Su­per­liga- sæ­son er åb­net ek­stremt må­l­rigt - og så­dan fort­sæt­ter det, ly­der for­ud­si­gel­sen fra book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, der tror på den stør­ste må­l­fest i he­le 11 år.

Så­le­des får man blot odds 1,80 på, at snit­tet fra sæ­so­nen 2004/ 05 på 2,84 mål pr. kamp bli­ver over­gå­et i den­ne sæ­son, mens der er 1,90 på, at målsnit­tet bli­ver la­ve­re end de 2,84 pr. kamp.

» Med den nye struk­tur er ri­si­ko­en for nedryk­ning hal­ve­ret for de for­ven­te­de mid­ter- og bund­hold. De kan der­for spil­le me­get me­re frit, hvil­ket er med til at ska­be me­re le­ven­de kam­pe med man­ge mål. Sam­ti­dig har de for­ven­te­de top­hold som FC København og Brøndby lagt spil­lesti­len om og går nu langt me­re off en­sivt til værks, « for­tæl­ler Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Man får odds 1,50 på, at målsnit­tet en­der over 2,5 mål.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.