1,95

BT - - SPORTEN -

Malmö- de­fen­si­ven er ble­vet mar­kant for­bed­ret eft er til­gan­gen af Jo­han Wiland, og man vi­ste i de to kam­pe mod Salz­burg, at man godt kan hol­de et el­lers hur­tigt spil­len­de hold fra fa­det. Nu gæl­der det så Cel­tic, der i de­res hid­ti­di­ge to hjem­me­kam­pe i Eu­ro­pa har gi­vet me­get få chan­cer væk og gi­vet­vis og­så vil væ­re fo­ku­se­re­de på at hol­de Malmö væk fra chan­cer i det­te op­gør, men mod­sat ik­ke helt væ­ret skar­pe nok i den an­den en­de. Til­med le­ver beg­ge hold med et re­sul­tat som 1- 0, så det er en gan­ske fi n be­ta­ling på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.