1,75

BT - - SPORTEN -

Bri­stol spil­le­de næ­sten en hel ti­me i un­der­tal eft er Luke Fre­e­mans ud­vis­ning i 2- 4 ne­der­la­get mod Brentford i we­e­ken­den, og der­for kan det un­dre en smu­le, at hol­det li­ge­frem er gjort til pæ­ne fa­vo­rit­ter mod Leeds. Fre­e­man var en ab­so­lut nøg­le­spil­ler i sid­ste sæ­son, hvor han ik­ke mis­se­de en ene­ste af i alt 46 kam­pe, og op­ryk­ker­ne har i for­vej­en lagt sløjt fra land med to ne­der­lag og pin­lig Liga Cup- exit mod Lu­ton fra League Two. Leeds har set gan­ske solide ud de­fen­sivt i sæ­so­nind­led­nin­gen og bør sag­tens kun­ne gafl e po­int her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.